Privacy

Algemeen
Als je lessen volgt bij Marika Yoga, als je je aanmeldt voor een proefles via de website, als je via het contactformulier op de website een vraag stelt aan Marika Yoga, dan heeft Marika Yoga bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder staat alles op een rijtje gezet:
1. Welke gegevens Marika Yoga van jou verwerkt
2. Waarom dat gedaan wordt
3. Hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens omgaan,
4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Marika Yoga.

Over jouw privacy bij Marika Yoga.
Marika Yoga respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG. Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Marika Yoga jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke van gegevens worden door Marika Yoga verzameld
Marika Yoga verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga.
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Marika Yoga worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren.
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt.
Als je via de formulieren op de website een vraagt stelt aan Marika Yoga of een proefles aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.
De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen voor Marika Yoga toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk door de eigenaar van Marika Yoga.

Gegevens van websitebezoeken: surf- en klikgedrag.
Marika Yoga verzamelt informatie over bezoeken aan de website MarikaYoga.nl. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
De verzamelde gegevens, en met name naam en emailadres, kunnen door Marika Yoga gebruikt worden om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over de lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met SMS en Whatsapp.

Facturatie en administratie
 Marika Yogamaakt gebruik van het programma Fitmanager. Hierin worden de benodigde gegevens ingevoerd. om de administratie en facturatie te verzorgen. Kijk verder op de website van Fitmanager hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Marika Yoga en privacy.

SSL certificering website
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.De website MarikaYoga.nl maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens
Jouw gegevens worden bewaard zolang je lessen volgt bij Marika Yoga.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:
Marika Yoga zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving.
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Marika Yoga. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, Marika Yoga wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn. Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken.

Al je rechten op een rijtje:

  • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
  • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Marika Yoga verwerkt in te zien.
  • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
  • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Marika Yoga, neem dan contact op met Marika Yoga. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via info@marikayoga.nl, of bel of whatsapp 06 – 12 08 46 74

Sluit Menu
Top